Mijn automatische connectie werkt niet. Waarom niet?

Created by Yasmine Seijmonsbergen, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 12:35 PM by Julius Heyning | Gekko

Sinds de invoering van PSD2 moeten banken het mogelijk maken om je transacties automatisch te delen met bijvoorbeeld je administratie in Gekko. De enige voorwaarde is dat je dit actief aangeeft.


Echter, sommige banken hebben hiervoor een extra veiligheid in gebouwd. Dan is dus eenmaal toestemming geven niet genoeg. Neem bijvoorbeeld SNS. Het is niet voldoende om binnen SNS actief toestemming te geven. Je moet ook nog in de instellingen van je bankaccount aangeven dat je gegevens wil delen.


Het is een beetje vreemd maar als de automatische koppeling niet werkt, vraag dan bij je bank wat je nog meer moet doen.


Lees meer over de Bankkoppeling van Gekko.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article