Aan welke eisen moet een factuur voldoen voor de btw-administratie

Created by Yasmine Seijmonsbergen, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 02:02 PM by Dennis van Rooij

Als bedrijf is het belangrijk om een goede administratie bij te houden. Je wilt zelf weten hoe je er voors staat en of jouw klanten je facturen ook echt betaald hebben. Je wilt inzichten hebben in de gemaakte kosten. 


Maar het is ook een belangrijke vereiste van de Nederlandse Belastingdienst dat je een ordentelijke administratie bijhoudt waarin je kan aantonen wat jouw inkomsten en uitgaven zijn. 


Op een factuur moeten de volgende gegevens altijd staan:

 • Jouw bedrijfsnaam (de officiële bedrijfsnaam zoals deze is geregistreerd).
 • Jouw bedrijfsadres.
 • De bedrijfsnaam van de klant.
 • Het adres van de klant (een postbusnummer is niet toegestaan).
 • Jouw BTW-identificatienummer, dit begint met NL.
 • Jouw KVK-nummer.
 • De factuurdatum. Dat is de datum waarop je de factuur verstuurd. Antedateren is fraude
 • Het factuurnummer. Dit moet een opvolgende reeks zijn en ieder nummer mag maar 1 keer gebruikt worden. Let dus op dat je geen gaten in de factuurnummers hebt.
 • Wat je hebt geleverd. Dus wat heb je gedaan, hoeveel en wat was de prijs daarvoor.
 • De datum waarop de producten of diensten zijn geleverd.
 • Het bedrag dat je rekent, exclusief de BTW.
 • Het toegepaste BTW tarief.
 • Het BTW bedrag.

Gekko maakt dit al heel makkelijk. Als je binnen het systeem je facturen, uren, kosten en trips bijhoudt, heb je een goed begin van jouw administratie. Je zal deze natuurlijk wel altijd zelf moeten bijhouden. Doe dit ook regelmatig zodat je niet achteraf moet bedenken hoe het ook al weer zat. 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article