Correctie maken voor onbetaalde facturen

Created by Yasmine Seijmonsbergen, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 02:04 PM by Dennis van Rooij

Is een factuur die je verstuurd hebt niet betaald en zal die ook niet betaald worden? Dan zijn er twee zaken waar je rekening mee moet houden:

1) Zorg dat je jouw administratie op goede wijze corrigeert

2) Waarschijnlijk heb je de btw al opgegeven aan de Belasting. Deze kun je terugvragen

1. Voer een correctie door met de 'correctietool'

Een voorbeeld: je hebt een onbetaalde factuur verstuurd van 1000 euro. Je kunt dit corrigeren door letterlijk een 'correctie' door te voeren in Gekko. Ga hiervoor naar je facturenoverzicht en klik op uploaden. Klik op 'correctie'. Voer bij bedrag -1000 euro in en voeg de oorspronkelijke factuur eventueel toe. Klik op opslaan. In jouw facturenoverzicht zul je zien dat het bedrag in mindering is gebracht. Tevens hangt hier het label 'correctie' aan, zodat je het altijd makkelijk terug kunt vinden


2. Btw terugvragen bij de Belastingdienst

Je kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat jouw factuur niet betaald is. Vanaf 1 januari 2017 zijn daar nieuwe regels over gemaakt. Een factuur wordt aangemerkt als 'niet betaald' uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen jou en jouw klant is overeengekomen.


Als je een correctie maakt in Gekko wordt dit automatisch meegenomen in je eerstvolgende BTW aangifte. Echter, er zitten hier echter wat regeltjes aan vast. Kijk daarom voor meer informatie op de website van de Belastingdienst of bekijk het blog dat dit onderwerp behandeld.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article