Offertes maken (video)

Created by Yasmine Seijmonsbergen, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 02:11 PM by Dennis van Rooij

Met Gekko kan je heel eenvoudig een offertes maken. Druk op facturen en vervolgens op offertes. Gebruik de onderstaande handleiding als je er niet uit komt. 

 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article