Bewaarplicht

Created by Yasmine Seijmonsbergen, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 03:57 PM by Julius Heyning | Gekko

Als ondernemer heb je een bewaarplicht van je financiële administratie. De bewaarplicht voor jou als ondernemer is wettelijk 7 jaar. Bepaalde gegevens van je bedrijf moet je echter 10 jaar bewaren. De Belastingdienst kan jouw financiële administratie van 7 jaar geleden gaan controleren, zorg er dus voor dat jouw gegevens goed zijn opgeslagen.

Lees de Gekko wiki Bewaarplicht financiële gegevens voor meer informatie over welke gegevens voor 7 en 10 jaar bewaard moeten blijven, en voor wie dit relevant is.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article