Kosten vrijgesteld van BTW

Created by Yasmine Seijmonsbergen, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 12:09 PM by Dennis van Rooij

Op sommige onkosten zit geen BTW. Denk bijvoorbeeld maar aan loonlasten die je aan de belastingdienst betaald. Of bijvoorbeeld bankkosten. Als je een dergelijke factuur ontvangt, dan moet je aangeven dat er "vrijgesteld van BTW is". 


Gekko zal dan op deze onkosten geen BTW rekenen en deze ook niet meenemen in het BTW rapport. Voor de BTW aangifte bestaat deze bon dan niet.


NB: Op kosten gemaakt in de Horeca zit wel BTW, maar deze mag je niet aftrekken. Je kan deze onkosten ook opgeven als "vrijgesteld van BTW". Dat hoeft echter niet. Alleen opgeven onder "eten & drinken (horeca)" is voldoende voor Gekko om de eventuele BTW op deze bon niet mee te nemen.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article