Kosten importeren op je factuur

Created by Yasmine Seijmonsbergen, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 01:50 PM by Dennis van Rooij

Als je een kosten maakt voor jouw klant, kan je deze heel makkelijk op je factuur zetten. 


Als eerste maak je een scan van de kosten en koppel je deze kosten aan de klant. Op die manier weet Gekko bij welke klant dit hoort. Als je dan een factuur maakt, en op "Importeren" klikt, kan je bij kosten deze heel makkelijk op de factuur zetten. 


Wil je ook de originele bon meesturen? Dat kan je doen op het volgende scherm, bij het verzenden van de factuur. 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article