Producten toevoegen aan je factuur

Created by Yasmine Seijmonsbergen, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 02:58 PM by Dennis van Rooij

Met een Gekko Premium account kun je terugkerende producten en diensten toevoegen aan je factuur en apart bijhouden hoeveel units je hebt verkocht. Dat werkt als volgt:


1. Maak een product aan in de instellingen van Gekko:

 

 

2. Druk bij het maken van een factuur op 'importeren'. Ga vervolgens naar 'producten' en selecteer het product dat je wil factureren.


 

Tip: Je kunt producten ook op een andere manier opzoeken. Namelijk in de factuur zelf. Ga hiervoor in het tekstveld staan en typ de beginletters van het product in. Vervolgens kun je het product selecteren uit de drop down.

 


3. Hoeveel producten je hebt verkocht in een bepaalde periode, kun je zien in je producten en diensten rapport. Hier kun je zowel het aantal als het bedrag dat je hebt verdiend bekijken. Het is helaas nog niet mogelijk om dit rapport te downloaden. Voor het downloaden van een PDF van de pagina, maak dan gebruik van CTRL + P en selecteer de bestemming optie 'Opslaan als PDF'.


Of selecteer de hele tabel en kopieer deze in Excel.Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article