Betaling toevoegen aan een factuur

Created by Yasmine Seijmonsbergen, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 02:03 PM by Dennis van Rooij

Je kunt in Gekko een betaling toevoegen aan een factuur. Zo houdt je gemakkelijk in je overzicht bij welke facturen al betaald zijn en welke niet.

Een betaling toevoegen

  1. Log in je Gekko account en druk op "facturen"
  2. In het overzicht van alle facturen klik op "betaling toevoegen"
  3. Geef aan hoe de betaling heeft plaatsgevonden (contant of banktransactie).
  4. Kies datum van de betaling.
  5. Druk op 'Betaling registreren'

Is de factuur deels betaald?

Dan kun je gewoon het bedrag invoeren dat reeds betaald is. Als het resterende bedrag is betaald, kun je dat aanvullen op dezelfde wijze.


 


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article