Contacten en projecten toevoegen

Created by Yasmine Seijmonsbergen, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 02:02 PM by Julius Heyning | Gekko

Met Gekko houdt je gemakkelijk je gewerkte uren bij per klant en project. Om te kunnen beginnen met Gekko, maak je eerst een contact aan en een project aan. Goed om te weten dat wij het binnen Gekko over contacten hebben en dat een project altijd aan een contact gekoppeld moet zijn. 

In dit artikel laten we zien hoe je een contact kunt aanmaken en een project kunt toevoegen via de mobiele applicatie. Lees hier hoe je nieuwe contacten en projecten aanmaakt en beheert in je online account.

1. Contact aanmaken via de mobiele Uren app

1) Druk op 'Nieuwe klant' op je beginscherm2) Vul de klantnaam en het uurtarief in exclusief btw. Druk daarna op 'Voeg klant toe'

 

 

3) De nieuwe klant verschijnt onder je bedrijfsnaam en wordt automatisch gesynchroniseerd met jouw andere Gekko apps en online account.


 

2. Project aanmaken via de mobiele Uren app

Je kunt in Gekko zowel projecten voor contacten aanmaken als interne projecten voor jouw onderneming

1) Druk op de klant voor wie je een nieuw project wil toevoegen. Of klik op je eigen onderneming als je een intern project wilt aanmaken.


 

2) Geef een naam aan je nieuwe project en klik op 'Voeg Project toe'


 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article