Waar zie ik de verkopen en omzet van mijn webshop in Gekko?

Created by Yasmine Seijmonsbergen, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 04:08 PM by Dennis van Rooij

NB: voor een duidelijk antwoord op alle webshop integratie en WooCommerce kun je ook deze tutorial van de Smit Club bekijken: Video op het Gekko Blog.

Als je je webshop in WooCommerce integreert in Gekko, zullen alle aankopen van je webshop automatisch worden geregistreerd in de tab facturen van je online account. Iedere aankoop zal een nieuwe factuur aanmaken. Helemaal correct volgens alle regels voor het voeren van een goede administratie. De facturen kun je vervolgens overleggen aan de Belastingdienst of gebruiken voor je BTW aangifte.

Zie Gekko Webshop Integratie voor meer informatie over hoe je je webshop integreren.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article