Btw gemaakte kosten doorberekenen?

Created by Yasmine Seijmonsbergen, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 12:44 PM by Dennis van Rooij

Als je kosten wilt doorberekenen aan jouw klant, dan die je goed naar de btw te kijken. Of heel simpel, de kosten in Gekko verwerken, en deze kosten importeren op je factuur. Dan gaat het goed. 


Maar welke btw tarief moet je rekenen, cq welk btw tarief moet je doorberekenen? Dat is jouw normale btw tarief. Dus als jij normaal 21% btw rekent, dan reken je dat ook voor de gemaakte kosten. Ook als dit kosten zijn voor bv een treinkaartje met 9% btw. De reden is, jij bent geen ov bedrijf wat 9% btw rekent. Jij rekent 21% btw. 


Deze kosten zijn namelijk onderdeel van jouw dienstverlening aan jouw klant, en jij berekent 21%. Als je met Gekko je kosten importeert op de btw, zal je zie dat er standaard 21% btw over gerekend wordt en dit dus in een keer goed staat. Wel zo makkelijk. 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article