Factureren naar een klant in het buitenland

Created by Yasmine Seijmonsbergen, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 02:41 PM by Dennis van Rooij

Als je een klant wil factureren die niet in Nederland is gevestigd, dan moet je meestal iets speciaals doen met je factuur en de btw die je rekent. Wat je exact moet doen, hangt van verschillende factoren af. Is het een consument of bedrijf met een btw-nummer? Is de klant binnen of buiten de EU gevestigd? In dit artikel kun je lezen wat de regels zijn en hoe je dit kunt verwerken in Gekko.

 

Lees hier meer over in onze Gekko wiki: Factureren naar een klant in het buitenland.

 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article