Buitenlandse BTW op je factuur?

Created by Yasmine Seijmonsbergen, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 02:03 PM by Julius Heyning | Gekko

Wij hebben een uitgebreid blog over buitenlandse btw op je factuur. Dat kan verschillende vormen aannemen, en iedere btw heeft een andere werkwijze. 

Heb je vragen wat je moet doen met "rare" tarieven, btw verlegd of geen btw? Lees het blog. Heb je dan nog vragen, stuur Gekko even een mailtje naar support@getgekko.com.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article