Webshop connectie probleem

Created by Yasmine Seijmonsbergen, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 04:09 PM by Dennis van Rooij

Mocht er een probleem met de WooCommerce webshop verbinding zijn?


Als jouw webshop Cloudflare gebruikt, zou dat een probleem kunnen geven. Probeer deze dan even uit te zetten om te testen of de WooCommerce verbinding met Gekko dan wel werkt. 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article