Balans, verlies & winstrekening, Afschrijvingen en Investeren (4)