Balans maken

Created by Yasmine Seijmonsbergen, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 12:38 PM by Julius Heyning | Gekko

Hoe maak ik een balans op in Gekko?

De balans is een functie die soms verwarrend kan zijn, omdat het je boekhouding niet bepaald makkelijk maakt. De balans is een momentopname van de administratie van jouw bedrijf. Voor meer informatie over de termen van de Balans lees dan onze Gekko wiki hierover. Deze momentopname is meestal alleen relevant bij het begin en einde van het boekjaar van jouw bedrijf. In Gekko hebben we een rapportage waar je jouw Jaarrekening kan berekenen en bekijken (Premium).


Voorbeeld van hoe een jaarrekening er in Gekko uit ziet:

De jaarrekening is opgedeeld in drie onderdelen: de Balans, de Winst & Verlies rekening, en als laatste de Opnames & inleg.


De balans is verder opgedeeld in Activa en Passiva, inclusief eigen vermogen. Mocht je meer willen weten over de Activa lees dan deze Gekko wiki. Als je meer wilt weten over de Passiva dan hebben we hier ook een Gekko wiki over de Passiva die je kan lezen.  


Als laatste is het mogelijk om investeringen & afschrijvingen op te slaan op de jaarrekening in Gekko. Voor meer informatie over het verwerken van investeringen & afschrijvingen in Gekko lees dan onze Gekko FAQ pagina hierover. 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article