Nog te betalen BTW op de Balans

Created by Yasmine Seijmonsbergen, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 12:40 PM by Julius Heyning | Gekko

Bij de rubriek "Nog te betalen BTW", ook bekend als de omzetbelasting op de balans, wordt het bedrag weergegeven wat in het btw-rapport van Q4 wordt berekend als het totaalbedrag dat moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. Het bedrag van de ‘nog te betalen btw’ is altijd €0 indien je nog niet het btw-rapport van Q4 hebt berekend.


Na het uitdraaien van het btw-rapport van Q4 heb je een bedrag dat je nog moet betalen (positief), of een bedrag dat je terug kunt vragen (negatief). Het btw-rapport van Q4 wordt aan het einde van het jaar berekend, maar wordt pas in het begin van het volgende jaar betaald. Hierdoor wordt het berekende bedrag van het btw-rapport van Q4 weergegeven als een kortlopende schuld (passiva) op de balans. 


Voor het nog te betalen btw bedrag op de balans geldt hetzelfde principe als bij facturen die in het volgende jaar betaald zijn, zie Debiteuren op de balans. Jouw berekende omzetbelasting van Q4 betaal je namelijk ook pas in het volgende jaar. Het is dan ook om deze reden dat dit bedrag staat weergegeven op de balans bij de “Nog te betalen BTW” in Gekko.


Onderstaande is een tip geen advies. Vraag bij twijfel na bij een fiscaal specialist.


Het berekende bedrag van de "Nog te betalen BTW" van Q4 is over te nemen voor de inkomstenbelasting (IB) aangifte. Bij jouw IB aangifte heb je een stukje dat gaat over de balans. Onder de balans heb je de activa (bezittingen) en passiva (schulden). Jouw ‘nog te betalen btw’ valt onder de passiva. Bij de IB heb je onder de passiva een kopje voor 'Kortlopende schulden', daaronder valt de  'Omzetbelasting' (nog te betalen btw). Het berekende bedrag van het btw-rapport van Q4 kun je voor de rubriek 'Omzetbelasting' bij je IB aangifte overnemen.


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article