Zijn er kosten verbonden aan Factuur Financiering via Rabobank?

Created by Yasmine Seijmonsbergen, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 12:43 PM by Julius Heyning | Gekko

De kosten voor Factuur Financiering liggen tussen de 1,2% en 3,5% van het factuurbedrag. De precieze kosten zijn afhankelijk van de looptijd (30, 60 of 90 dagen).


Factuur Financiering is een kortlopende zakelijke lening. De lening heeft een looptijd van maximaal 90 dagen, afhankelijk van de betaaltermijn die jij met je klant afspreekt. De Rabobank betaalt je factuur met aftrek van een rentevergoeding. Je lost de zakelijke lening van de Factuur Financiering zelf in één keer af zodra jouw klant je heeft betaald.

Kijk hier voor meer informatie over Factuur Financiering van Fundr en de Rabobank.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article