Wat doe ik met de transacties die ik laad?

Created by Yasmine Seijmonsbergen, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 11:45 AM by Dennis van Rooij

Zodra je transacties in Gekko laadt, zullen nieuwe transacties automatisch het label krijgen 'niet gekoppeld'. Zolang de transactie op 'niet gekoppeld' staat, zal de transactie niet worden meegenomen in de administratie.


Zorg er voor dat je alle transacties toewijst. Zo behoudt je een correcte administratie.

Transacties toewijzen

Als je op de transactie klikt, verschijnt een keuzescherm waarmee je de transactie kunt toewijzen aan onkosten of facturen. Je transacties worden hiermee toegevoegd aan je administratie en dit kun je terugzien in je kosten- en facturenoverzicht.

Speciale categorieën voor transacties

Je hebt ook de mogelijkheid om transacties toe te wijzen aan speciale categorieën, zoals belastingen en privéonttrekkingen. Deze transacties zullen niet worden meegenomen in de administratie, maar op deze manier kun je ze wel toewijzen aan een categorie. Voor meer informatie over bijzondere gevallen, bekijk 'Ik heb een bijzonder transactie'.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article