Gekko account verwijderen

Created by Yasmine Seijmonsbergen, Modified on Thu, 14 Sep 2023 at 04:02 PM by Julius Heyning | Gekko

Je wilt je uitschrijven voor Gekko. Je account verwijderen of beëindigen. Om je account te verwijderen, moet je inloggen in je online account op www.getgekko.com, naar je persoonlijk profiel gaan (linksboven drukken) en op verwijderen drukken. De procedure wordt dan gestart.


Let wel, deze procedure duurt even omdat we met zeer gevoelige adminstratieve gegevens werken. We willen er zeker van zijn dat jij het bent die een account verwijdert en we hebben daarom verschillende veiligheidsprocedures ingebouwd. 


Stap 1:

Stap 2:

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article